top of page

POGREBNE STORITVE

Ko ste soočeni s smtjo Vaših bližnjih, nas pokličite.

Poskrbeli bomo za ureditev vse potrebne dokumentacije, prevoz pokojnika in izvedli pogrebno svečanost.

Pri nas lahko na enem mestu izberete vse potrebno za pokop po Vaših željah - žalno cvetje, fotografijo z žalnim okvirjem, žalno knjigo, nagrobna obeležja, okrasne žarne posode in krste.

Pogrebne storitve zajemajo (zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči 8.člen) :
- prevoze pokojnika (dovoljen s posebej prilagojenimi vozili, po izdaji listine o ugotovljenem nastopu smrti v skladu s predpisi o mrliško pregledni službi),
- čuvanje in oskrbo pokojnika (pokojnik se od zdravnikove potrditve smrti do prevoza v mrliško vežico čuva v sanitarno ustreznih in ohlajenih prostorih bolnišnic ali izvajalca pogrebne dejavnosti ali drugih primernih prostorih, na dan pogreba, ali dan prej, se prepelje v mrliško vežico, kjer leži do samega pogreba),
- pogreb (k pogrebu štejemo vso birokracijo, ki jo svojci ali pogrebna podjetja s pooblastili svojcev uredijo (prijava smrti, mrliški list) in obredni ceremonial, ki obsega civilno ali versko pogrebno slovest in pokop pokojnika).

Pogrebna podjetja v Sloveniji svoje storitve opravljajo na podlagi dovoljenja o izvajanju pogrebne dejavnosti, ki ga izda ministrstvo za gospodarstvo.

bottom of page