top of page

KLASIČNI POKOPI S KRSTO

Klasičen pokop s krsto je, kljub modernizaciji pokopališč, še vedno priljubljen način pokopa, saj se tu dotaknemo dejstva, da smo vendarle minljivi. Nekateri so naklonjeni klasičnemu pokopu, ker je del neke tradicije, ker označuje zgodovino in prikazuje nekakšen konec. Konec življenja, ki ga lahko razumemo kot konec cvetenja cvetlice.

Ker si v krsti lažje predstavljamo telo, je ta način tudi bolj boleč in otožen, vendar pa zato nič manj veličasten. 



O ponudbi in celotnem poteku klasičnega pokopa s krsto se bomo dogovorili v zasebnem ozračju v naši pisarni, kjer Vam bomo odgovorili tudi na vsa Vaša vprašanja in razblinili vse Vaše pomisleke.



Dokument, ki ga potrebujete, v kolikor ste se odločili za klasičen pokop, je le zdravstvena kartica, vso ostalo birokracijo uredimo mi. Hkrati pa se bomo dogovorili še o ustrezni pogrebni opremi (izbira krste, nagrobnega obeležja, fotografije), o željenem žalnem cvetju, izvedbi žalostink in o ostalih željah.

bottom of page