top of page

EKSHUMACIJA / PREKOP

Na Vašo željo lahko opravimo izkop pokojnika in ponoven pokop.

KAJ JE EKSHUMACIJA ALI PREKOP POKOJNIKA?

Ekshumacija je postopek izkopa pokojnika, pokopanega s krsto, po dobi mirovanja in ponoven pokop na drugem določenem mestu na istem ali pa na drugem pokopališču. Ekshumacija se opravlja na željo stranke ali pa zaradi vzrokov kulturne narave (na primer prestavitev grobov zaradi gradnje ceste, mrliške vežice in podobno).Za izvedbo izkopa pokojnika morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- pretečena doba mirovanja (minimalno deset let, lahko pa se podaljša v primerih, kadar struktura zemlje (lapor, glina) na določenem pokopališču ne dopušča razkroja),
- pridobljeno dovoljenje pristojne upravne enote in upravljalca pokopališča za izvedbo ekshumacije,
- prisotnost sanitarnega inšpektorja, ki nadzoruje izkop.
Zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči, 21. in 23. člen določata še posebnost pri izvajanju ekshumacije, in sicer: pred pretekom mirovalne dobe se sme opraviti ekshumacijo le v primeru, kadar obstaja sum, da je pokojnik umrl v sumljivih okoliščinah ali pa v primerih, kadar obstaja sum, da je pokojnik umrl zaradi nalezljivih bolezni. Omenjeni primeri se izvajajo “le z dovoljenjem organa, ki je pristojen za začetek in vodenje kazenskega postopka”.
Ponoven pokop pokojnika se lahko opravi kot klasičen pokop s krsto, lahko pa se posmrtni ostanki upepelijo ter se opravi žarni pokop.

bottom of page